Artykuły w/g tagów

Artykuły oznaczone tagami '#wykłady'

Spotkania akademickie 11.03.2017 r.

W dniu 11.03.2017 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki odbyły się trzy spotkania akademickie:

1. „Programowanie w Linuxie jako przejaw władzy nad komputerem” - informatyka, poziom ponadgimnazjalny.
2. „Powierzchnie, czyli co można, a czego nie można zrobić z gumy, drutu i papieru” - matematyka, poziom ponadgimnazjalny.
3. „Zaplątani, czyli teoria węzłów” - matematyka, poziom gimnazjalny.

Powierzchnie, czyli co można, a czego nie można zrobić z gumy, drutu i papieru.

Wydaje się, że wszyscy dobrze wiemy, że Ziemia nie jest płaska (sic!) - z grubsza godzimy się z tym, że powierzchnia Ziemi jest pewną powierzchnią. Aby opisać nasze na niej położenie potrzebujemy dwóch liczb (np. długości i szerokości geograficznej) - dlatego nazwiemy ją powierzchnią dwuwymiarową. Wiemy również, że różnych powierzchni dwuwymiarowych może być bardzo dużo. No właśnie, co w tym kontekście oznacza różnych?

Stwórz własny świat i zagraj w nim

W trakcie zajęć zapoznamy się z Wolnym i Otwartym Oprogramowaniem, w którym można tworzyć proste gry, poznając jednocześnie podstawy modelowania 3d.

Bilardy - czyli i tak nie wiesz dokąd poleci

Bilardy są ważne. Nie dlatego, że nagrody w turniejach profesjonalistów sięgają setek tysięcy funtów. Nie zamierzamy uczyć zasad ani techniki bilarda czy snookera. Problemy "bilardowe" stawiano dużo wcześniej, niż powstały różne odmiany tej gry. To dlatego, że zasada kąta odbicia równego kątowi padania dotyczy nie tylko kuli bilardowej.

Fizyka jądrowa i energia jądrowa.

Na wykładach i zajęciach audytoryjnych zostaną omówione zagadnienia dotyczące oddziaływań fizycznych i energii jądrowej.

W pracowniach zostaną przeprowadzone pokazy i eksperymenty w zakresie pomiaru promieniowania, pomiar aktywności źródeł promieniowania oraz bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

Kant i matematyka

Nie chodzi tu o wielkiego filozofa, ale o kantowanie w matematyce. Choć matematyk kojarzy się bardziej z miłośnikiem prawdy niż z oszukiwaniem, to jednak kantowanie w matematyce się zdarza. Co więcej, kantowanie w matematyce może być bardzo kształcące i przydatne. Znamy wiele różnych żartów, sofizmatów i paradoksów matematycznych. Niektóre z nich były wcześniej aporiami (kant nierozpoznany). Czy jednak wiemy, że dziś jesteśmy również kantowani? Tak łatwo bowiem zdajemy się w liczeniu na komputery…

Kółko olimpijskie z matematyki - poziom ponadpodstawowy

Olimpiada Matematyczna jest wyjątkowym konkursem i uchodzi za jeden z najtrudniejszych. W organizację zawodów zaangażowani są matematycy kilkunastu wyższych uczelni w Polsce. Z jednej strony materiały dostępne na stronach http://om.edu.pl i http://archom.ptm.org.pl pozwalają łatwo dotrzeć do materiałów z ponad sześćdziesięcioletniej historii konkursu, a z drugiej przebrnięcie przez ten materiał wymaga motywacji i ukierunkowania. Samodzielnie walcząc z trudnymi zadaniami łatwo się zniechęcić.

Statystyka – czyli pojęcie, którego wszyscy używają, a (prawie) nikt nie wie co to jest.

Statystyka jest nauką, która okryta jest chyba największą niesławą spośród wszystkich nauk. Ciągnie się za nią opinia narzędzia, które może być wykorzystywane do niecnych celów – groźnego w rękach polityków, propagandystów czy hochsztaplerów (jak w zdaniu "There are three kinds of lies: lies, damned lies and statistics" przypisywanym XIX-wiecznemu brytyjskiemu premierowi Benjaminowi Disraeli'emu). Nie sposób jednak kwestionować olbrzymiej roli jaką odgrywa statystyka – jako uznana metoda naukowa pozwala uporządkować i usystematyzować rozumowanie w obrębie nauk, które opierają się na analizie zbiorów zebranych danych.

Kółko olimpijskie z matematyki - poziom podstawowy

Olimpiada Matematyczna Juniorów jest wyjątkowym konkursem i uchodzi za jeden z najtrudniejszych na poziomie gimnazjalnym. Z jednej strony strona http://omj.edu.pl pozwala łatwo dotrzeć do dużej liczby materiałów opracowanych w historii konkursu, a z drugiej przebrnięcie przez ten materiał wymaga motywacji i ukierunkowania. Samodzielnie walcząc z trudnymi zadaniami łatwo się zniechęcić.

Kółko olimpijskie z chemii - poziom P

Konkursy wymagające wiadomości z chemii są organizowane na różnych poziomach, szkol­nym, kuratoryjnym, wojewódzkim, rzadziej jako konkurs ogólnopolski. Niekiedy orga­nizo­wane są przez uczelnie, gdzie często ostatni etap obejmuje zadania laboratoryjne. Konkursy z chemii są zwykle przepustką do późniejszego udziału w Olimpiadzie Chemicznej, w której mogą także uczest­ni­czyć uczniowie gimnazjów.

Kółko olimpijskie z języka polskiego

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników
Kółka Olimpijskiego z literatury i języka polskiego”
W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy na filologii polskiej czwartą edycję spotkań dla uczniów szkół średnich „Kółka Olimpijskiego z literatury i języka polskiego”. Zajęcia adresowane są do młodzieży pragnącej rozwijać swoje humanistyczne zainteresowania, mogą być także pomocne w przygotowaniu do olimpiady z języka polskiego.

Fraktale – drobniej, coraz drobniej

Fraktalem nazywamy w znaczeniu potocznym obiekt, którego części są podobne do całości (samopodobny) lub też ukazujący subtelne detale w wielokrotnym powiększeniu (nieskończenie subtelny). Jedną z metod tworzenia fraktali jest wykorzystywanie pewnych specjalnych funkcji matematycznych.

Powstające obiekty są często zbiorami mającymi względnie prostą definicję matematyczną i naturalny (poszarpany lub kłębiasty) wygląd. Fraktale znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach życia np. w telefonii komórkowej czy grafice komputerowej. Wiele odpowiedników fraktali istnieje w otaczającej nas naturze. Przykładem mogą być płatki śniegu, system naczyń krwionośnych czy formacje skalne. Geometria fraktalna jest "językiem", który może zostać użyty do opisu złożonych form obecnych w naturze. Opisu tego dokonuje się za pomocą algorytmów, które mogą być przekształcone na kształty i struktury za pomocą komputera.

Podczas zajęć pokażemy w jaki sposób matematycy generują zbiory fraktalne - oprzemy się na przepięknych (i jednocześnie niezbyt złożonych) strukturach zbioru Cantora, płatka Kocha czy dywanu Sierpińskiego. Poznamy niektóre z ich zadziwiających własności. Zobaczymy również jak fraktalne obiekty geometryczne wyłaniają się podczas przeróżnych symulacji komputerowych - często z losowych, przypadkowych, zachowań.

Jak badamy wszechświat?


Celem spotkania jest przybliżenie metod poszerzających naszą wiedzę o Wszechświecie na podstawie dopływających do nas informacji. Ciała niebieskie są bardzo odległe i najczęściej nie mamy sposobu by badać je bezpośrednio, więc musimy badać je przy pomocy oddziaływań fizycznych –elektromagnetycznego, grawitacyjnego.

Światło z dalekiej gwiazdy możemy zazwyczaj scharakteryzować przy pomocy kierunku, barwy, intensywności i jej zmiany w czasie. Na podstawie tych informacji zdolni jesteśmy określić wiek, rozmiar, temperaturę, skład i ruch własny gwiazd, a w konsekwencji jej przyszłość. Podobne informacje możemy zdobyć o dalszych i mniejszych ciałach układu słonecznego, o planetoidach i kometach.

Drugim źródłem informacji o ciałach niebieskich jest grawitacja, która może byćwykorzystywana bezpośrednio lub pośrednio. Z pierwszym przypadkiem mamy do czynienia przy lotach sond kosmicznych, z drugim-w obserwacjach odległych galaktyk. Uczniowie na zajęciach audytoryjnych poznają m. in.: typy gwiazd (ich budowę), zjawiska zachodzące w gwiazdach, ewolucję gwiazd (diagram Hersprunga-Jacoba), stałą Hubble'a, koncepcję klastrów galaktyk, ciemnej materii. Na zajęciach laboratoryjnych uczniowie poznają m. in. interferometry, spektroskopy, zbadają widma emisyjne i absorpcyjne, efekt Dopplera (dla dźwięku).